ილია ბაბუნაშვილი

ლიდერსპორტის წევრი

პირველი თამაში
უცნაური კაცი
ხუთი მაისი
აღდგომის მოლოდინში
ვის ასდის ფულის სუნი?
ჩემი „სვარკა“!
სულის სიძლიერე!