გიგა ჭიკაძის 1 დარტმით ნოკაუტი

გიგა ჭიკაძემ სომეხი მეტოქე 1 დარტმით ნოკაუტში გაგზავნა.