ვაისი: ცოცხალი კედელი არასწორად იდგა

27 მარტი, 2019 - 02:18