ფეხებს დაგამტვრევთ, ცოლს მოგიკლავთ...

06 ნოემბერი, 2019 - 04:52