- ტოლი ბოისას ცხარე დანქები!
 - #წიწაკები-ს მესამე ეპიზოდი

- შაბათი: 21:00 მხოლოდ Leadersport-ზე!