დემემ #წიწაკები აკენწლა! გავიხსენოთ ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ფორვარდის ამბავი.