ეშველებათ მადრიდელებს? 
ნოდარმა რეალის ერთიანი აიღო