#ბეთბარი | საქართველო - დანია

 სა ქარ თვე ლო !
 ჰა, ვანერვიულებთ დანიას?