ბეთბარი 

ბეთბარი | რომა - მილანი  ვახო წერს რეცეპტს მილანის სამკურნალოდ; ნოდარი ანომალიურ მოვლენებზე საუბრობს