მტკივნეული შოუ #57- ჯოჯუას მარცხი, ბევრი სუპერ ბრძოლა

მტკივნეული შოუ #57- ჯოჯუას მარცხი, ბევრი სუპერ ბრძოლა